Templomunkról

Temlomunkról

Temlomunkról / About our Church

https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/01/13/ot-kontinens-60-eves-a-vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz

A Magyar Református Egyházba történő betagolódásunk

Magyar beszamolo temlomunk torteneterol. Teljes anyag

English version: https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/about/

 

Szeretettel köszöntünk minden látogatót!

csillag1
Vancouveri Első Magyar Református Egyház
(Kálvin 1955) 2791 East 27th Avenue, Vancouver, BC. V5R 1N4, Canada
Tel. 604-437-3442; szigetim@telus.net
Lelkipásztor: Nt. Szigeti MiklósLelkészi hivatal / Office: 6214 Neville Street, Burnaby, BC. V5J 2J6, Canada
Tel/Fax: 604-524-0532; E-mail: szigetim@telus.netHonlapok / Webpage:Gyülekezetünk hivatalos weboldala:

https://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/

E-mail: vanemre1955@gmail.com

A gyülekezet presbitériumának hírlapja, naprakész információkkal, újdonságokkal:
http://emrepresbiterium.wordpress.com

E-mail: emre.presbiterium@gmail.com

A lelkipásztor írásainak külön oldala:

http://vanemre1955.wordpress.com

A honlapokat gondozza: Nt. Szigeti Miklós és Dr. Mészáros Margit

refcimer
templom1
1955-ben Mrs. Ledinghamtól kapott vancouveri első, kis magyar református templom.
templom2
1957-ben vásárolt templomunk átalakítás után a West 19-es Avenue-n.
templom3
1963-tól harmadik templomunk, amelyet 1984-ban bővítettünk, átalakítottunk, és amely ma is gyülekezetünk otthona.

 

Röviden
AKIK MÉG NEM DÖNTÖTTEK…
AKIK MÉG NEM HALLOTTÁK…
AKIK MÉG NEM TAPASZTALTÁK…

Szeretettel hívogatunk minden kedves látogatót az Első Magyar Református Egyház oldalára és a gyülekezeti alkalmainkra!

Néhány szót magunkról

Az 1950-es évek elejétől Nt. Dr. Dóka Kálmán Abbotsfordi lelkipásztor kezdte a gyülekezet szervezését, amelyet 1953. október 23-tól a Presbiteriánus Egyház által kinevezett missziói lelkész, Nt. Metzger Frigyes folytatott. 1955. január 23-án hatvanhárom kanadai magyar honfitársunk egyhangú döntéséből született meg a Vancouveri Kálvin János Evangéliumi Református Egyház. Azóta a gyülekezet szolgálata töretlenül folyik, immár az ötödik lelkipásztor munkálkodása mellett – magyar nyelven, Vancouverben, Kanadában.

2001-ben a gyülekezet neve módosult, és az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) néven folytatjuk szolgálatunkat.

Gyülekezetünk, működését, szervezetét tekintve szinte teljesen azonos a kárpát-medencei magyar közösségekkel. Hitvallásunk a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás, istentiszteleteink liturgiája is azonos. Az Egyetemes Tanácskozó Zsinat által Kolozsváron 2003-ban kiadott Magyar Református Énekeskönyvet használjuk.

A közösségnek átlagosan száz körüli rendes tagja és mintegy 150 pártoló, támogató tagja van.

A gyermekek felé rendszeres, színvonalas, három csoportban, a rendszeres istentiszteletekkel párhuzamosan működő vasárnapi iskolai órákkal nyúlunk ki, hívogatunk – amely áldozatos és áldásos szolgálat gyümölcse a rendszeres 15-20 gyermek istentiszteleteinken.

A már konfirmált ifjúság is jelen van gyülekezetünkben – szintén az istentisztelettel egy időben presbiter testvérünk vezetésével ifjúsági bibliaórán vesznek részt.

A gyülekezet felnőtt tagsága a vasárnapi rendszeres istentiszteleteken kívül mindig a város más részén, egy-egy testvérünk lakásán megtartott havonkénti bibliaórákon töltekezhetnek Isten igéjével. Ezen túlmenően élénk a gyülekezet pásztorációs szolgálata, nemcsak a lelkipásztor, hanem a presbiterek és a gyülekezet tagjai is gondot viselnek egymásra! A lelki növekedést szolgálják a csendesnapjaink, missziós alkalmaink is.

Különösen kiemelt szolgálati ág gyülekezetünkben az idős- és beteggondozás.

Énekkarunkba mindig várjuk énekelni szerető testvéreinket – amiképpen zenekarunkba azokat, akik valamely hangszeren játszanak. A Bethlen Kata Női Körbe pedig azokat, akik szeretik a közös konyhai munkát – miközben értékes beszélgetések alakulnak ki, és amit az állandó vidám, jó hangulat kísér!

Szeretettel hívjuk a kedves látogatókat a gyülekezetünkbe. Ha bármi okból nem tudnak eljönni, a weboldalainkon megtalálják a friss információkat és az  igehirdetéseket.

Az Úr a mi őriző pásztorunk!

Nt./Rev. Szigeti, Miklós
minister / lelkipásztor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s